Aktibismo, bAWAL NA!

February 21, 2007 : Wednesday

Aktibismo, bAWAL NA!

Kristine Salazar

“Tunay! Palaban! Makabayan!”

“Isang taas-kamaong pagbati sa mga Iskolar ng Bayan!”

Ilan lamang iyan sa madalas nating naririnig mula sa mga aktibong Aktibista ng pamantasan natin. At dahil sa madalas nilang pag-apila sa gubyerno at administrasyon, patungkol sa tunay na kalagayan ng bansa at ng pamantasan, madalas ay sila ang siyang napagbubuntungan ng galit ng mga guro’tmay kapangyarihan o iba pang taliwas ang pananaw patungkol dito. Ganunpaman, marami pa rin ang mulat ang mga mata sa tunay na kalagayan ng bansa… o sa madaling salita, sa tunay niyang katayuan sa mundo at sa kung anong mayroon siya – karapatan!

Marami ang taas-noo pa ring sumasang-ayon sa layunin at adhikain ng mga Aktibista. Bukod sa pagsama-sama nila sa mga rally na kadalasang inilulunsad sa Mendiola kasama ang iba pang militanteng grupo na nakikibaka sa kung ano sa tingin nila ang dapat na martamasa o makuha mula sa pamahalaan. Ngunit marami pa rin ang patagong nagsasalita ng taliwas sa mga adhikain ng mga aktibistang ito. Ngunit hindi sa ganoong dahilan lamang matitinag ang nasimulan na nila.

Ngunit, kahit sa natatanging lugar nila upang maiparating ang kanilang mga daing, ay hindi pa nila maiparating ang mga ito dahil sa tila ‘sound proofed’ ang Palasyong kanilang inaalayan ng dugo, pawis, at pagod… At ang mga dapat makarinig ng kanilang mga sigaw ay sila pang nagtatakip ng tenga at nakikinig ng iba pang musika – sa pagkakataong ito, awit ang PERA. At sa halip na pakinggan ang munti nilang kahilingan ay ginagawan ng iba pang kahulugan ang mga ito.

At ngayon, sa pagbaba ng ANTI-TERRORISM BILL sa bansa, paano pa natin maipaparating ang mga hinaing at paano pa mabibigyang lunas ang mga sugat ng bawat isa? Ng bawat Pilipino? Ng bawat kabataan? Ng susunod pang Aktibista?  Kung sa bagay, noong wala pa ang ATB na iyan, wala rin namang nangyayari sa ipinaglalabang mga karapatan…

“PATAYIN PA KITA R’YAN EH!” kaninong linya iyan???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: